Spółdzielnia Socjalna

„COR ET MANUS. JAK U ELI"

ziarno-minilogo-eul-ziarno

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Socjalna 

„Cor et Manus. Jak u Eli” 

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel: 507 366 546

spoldzielniacoretmanus@gmail.com

administracja witryny www: seb@grzybow.pl